Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwis www.unikatowebonga.pl (zwany również: Sklepem lub Sklepem Internetowym), jest własnością Firma Handlowa „MONA” Mateusz Bułka z siedzibą w Tychach, przy ul. Piwowarów 7, NIP: 646-275-22-52, Regon: 240731479. Kontakt: unikatowebonga@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 668 223 413 – w dni robocze w godzinach od 11.00 do 17.00.

 1. Dane zbierane przez sklep internetowy

 1. Dane zbierane podczas rejestracji oraz transakcji zakupu:
  Każdy Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym dobrowolnie podaje swoje dane. Jednakże, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w Sklepie Internetowym. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje nazwę użytkownika, nazwę wyświetlaną, hasło zabezpieczające konto Klienta
  w Sklepie Internetowym, dane adresowe, imię i nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej oraz opcjonalnie nazwę firmy oraz numer NIP. Nazwa użytkownika oraz hasło winny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby trzecie.

 2. Dane zbierane automatycznie:
  Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”), system „Google Analytics”. Ponadto Sklep Internetowy zbiera również dane Klientów, takie jak adres IP oraz adres e-mail.

 1. Wykorzystywanie danych przez sklep internetowy

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest własnością Firma Handlowa „MONA” Mateusz Bułka z siedzibą w Tychach, przy ul. Piwowarów 7, NIP: 646-275-22-52, Regon: 240731479. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia.

 2. Wszystkie dane osobowe klientów Sklepu przechowywane są na serwerach, które zlokalizowane są na terenie Polski

 3. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

 4. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia.

 5. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.

 6. Dane Klienta udostępniane są jedynie takim podmiotom jak firmy kurierskie, operatorom płatności, ubezpieczycielom w celu realizacji zamówienia.

 7. Po wyrażeniu zgody klienta dane zbierane są do przesyłania informacji handlowych, oferowania usług, produktów drogą elektroniczną na podstawie udzielonej nam zgody marketingowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w rozumieniu powszechnie obowiązujący przepisów. Po wyrażeniu zgody, mamy prawo przetwarzać Twoje dane do celów marketingowych także wtedy, gdy nie wiąże już nas umowa i jej skutki. Przetwarzając Twoje dane nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

 8. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem
  i ustosunkowania się do zapytania Klienta.

3. Zabezpieczenie danych

 1. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł, które wykorzystuje w Sklepie. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie, licząc od dnia,
  w którym powziął informację o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub
  o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

 2. Podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia.

 3. Sklep Internetowy informuje, iż wszelkie przekazane dane osobowe są poufne oraz stosownie zabezpieczone przed udostępnieniem osobom trzecim.

4. Zmiana danych

Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane
z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego oraz dane zbierane automatycznie. W dowolnej chwili Klient, który założył konto w Sklepie, może wnieść do Sklepu Internetowego wniosek o jego usunięcie. Usunięcie konta oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta oraz jest nieodwracalne. Żądanie Klienta zostanie zrealizowane do 14 dni od wniosku o usunięcie Konta. Sklep zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych, które są dla niego zbędne w terminach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem. Dane osobowe niezwiązane z zawarta transakcja lub podlegające pod przepisy fiskalne będą usuwane przez sklep w okresie 1 roku licząc od dnia ich pozyskania

Klient Sklepu Internetowego – dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie Internetowym i rozpatrywania reklamacji oraz przez okres posiadania przez Państwa konta, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie Internetowym. Jeżeli dokonuje Pani/Pan transakcji bez zakładania konta wówczas dane są przechowywane przez okres 3 lat od dnia transakcji.

Subskrybent Newslettera – dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji Newslettera – do czasu cofnięcia Państwa zgody na jego subskrypcję.

Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

 1. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

 1. Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych Klienta innym Klientom Sklepu Internetowego lub udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych poza Sklep Internetowy.

 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego  tj. Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- szczegóły można znaleźć pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

 3. Jeśli wskutek powyższego nastąpi przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzania Danych Osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora.

 4. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:

 1. użytkownik wyrazi na to zgodę lub;

 2. będzie to uzasadnione przepisami prawa lub;

 3. będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.

5. Zmiana Polityki Prywatności

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.

6. Twisto

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:  przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:  świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).  obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).  w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 

33. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

ING Bank Śląski S.A.  Twisto Polska sp. z o.o. 

34. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.